UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8970/Zastosowanie%20%20nowoczesnych%20technologii%20w%20edukacji%20dzieci%20z%20niepe%20nosprawno%20ci%20.pdf?sequence=1 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to