UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://gzsdobiegniew-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/beata123_gzsdobiegniew_onmicrosoft_com/ESyM9yGGeCdNtB1tv7nwBxUBXPWluNUGg-_5yJW1JsnM3w?e=dYHAus i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to