UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FRz24eROBoFs%3Ffbclid%3DIwAR2qNKPle_RNS_vth-fX_6gy2UjscppgUZqAhdZBaB7cdvc4fp5GnU-caC0&h=AT1LfjvLULjDAYyW5d0Pfr_zisclnSJ_EvE38Z4r6Oc2qxQc91Ktp8z19ctbpTpRk4Sgin7SQi97tjj8jOcdN6gYTk9eqY3vcrr6cGLnyufWy6meQMyaPVhXzz0YNXzU6bilmQ i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to