UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NjqRpFqrGU6CKzkgaisqq621QX64XTpKscE_DdJU8U1UQVJTUklOSzdNVjdUWDJWRzIxR1ZYSElXMy4u i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to