UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4ba1a60613104587955f54de2182f95b%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=35d9f76b-37d9-4c63-a4c7-822ce5c618d4&tenantId=7fb57ac2-1267-4d8b-bd83-8a898116c90c i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to