UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1uG1mlKVCMfQkZQByXWI9ddyfJGcLIh2d%26fbclid%3DIwAR3j0YC7AfhA7mEPVtfX8MEhKpzaf_UlMqsxqhnjHnuPmLiUQ2_1tXruTmAh=AT3h1ow3JkCJXiuAFcbzhKBPcx-GP3sOvJc4661S36wxuDMR9spANM9TJSjAJxVCLgMxFueZKmtz8bOUcyxNChj3iy-SrQhna7mEbZRZi-2Bh4P7qmWQppt4yLnAp0uTzg5RnN3RJJMJ-YuP9js52S0OOHL8ASdmQ4Rne__HOV_WWi1Xz1RPhhl8zmtIK5dRQUBTldTPDfFTvVGoadZf2lq4nGr2qbGkY-MxN-eh14O12uRyAithE188P9-zy5TYQpAcNEI2CQwTaZnoHpqyC5tIUhSoQaa-9eEyn-Fg7YN7FYnFFMXDlZ6BG64Wh8QEB6e9GBzrzmQ7-3XJ84i6WrINN3hOHl4NwRV0dA7HJs0UyX5DSiEqcGUZ1OO-2Y4RZgr3c7YIeRkt4tOgmBEsz3XOncgfrl0RLxRtiTWqE4M_3QwfFVQAO9jALTNERkwpXVopentqZ0ItmGlxXLV9PcjNC82jtOCZFYrVJVtVghN3z9nrd9lIt7HlsJpOX6LUT998aYDYiiIAI2NFT-YgEkW_JN3YsFKPMnqjeFBL2lSJIEQQX38KLahOpF6xdr4Nk0HGoPuiFnVrOM5j6taOSWOW-f-qoGmU4Q4UTMLwnPNGQoTLpd5d9ZyIBCTEp3aGDjE i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to