UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://www.canva.com/design/DAFTLZSkVPw/w2UZoM8nXKzExZVDLWN4SA/watch?utm_content=DAFTLZSkVPw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton&fbclid=IwAR3E7CK_rTz7h61ZSq1nShxisEl1MK5yUBWC_AcC74dcr3JpQVJ5XNSkc6M i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to