UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje?fbclid=IwAR0iNuvSG6_A1T-g2Q4UiFaP-QQigy5Vb7Lpstr1Gpn2h7TpBAL4VgAgKG4 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to