UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://jozefoslaw-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/agnieszka_chojnacka_jozefoslaw_edu_pl/ERWLsngxjk9OpP9Xa-KQPlEBHkw4P6mvZVouuKKN8B9aiQ?e=If2dxR i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to