UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://eduwarszawa-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/mklepko_uczen_eduwarszawa_pl/Documents/Serbia_Ma%C5%82gorzata%20Klepko_music%201.pptx?d=w9fe6714ab9294f1e9a809b9213acbefe&csf=1&web=1&e=nYwPzV i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to