UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://biteable.com/watch/dzikuj-za-wspprac-pedagog-2604367?fbclid=IwAR0Euay44W8g8uQ2vDQ2-mmurmzmsdUNVM52z1mz1juTMqQL4VyIL07OpUw i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to