UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://quizizz.com/join/quiz/6022e8ce880871001b6295d5/start?studentShare=true&fbclid=IwAR0rh3H_5xXX9AamrWoqzBgg8rgjCZHLxXy2442caziV6wqN0Y8SvD5-wmQ i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to