UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://view.genial.ly/5e80d637aafed90da9b67dc4/presentation-wielkanoc?fbclid=IwAR1a036ZT4AbBI6zQ127AdBQA7GBY8u2dOUrJ4xZeRKX3xPLra0mH6_Y-Z0 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to