UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://learningapps.org/watch?v=pf3bymq5k20&fbclid=IwAR27XVflsTfrAInPiRnZea0aVekEPq98WMCzH-ufGGmA3t6JwTypigkfe9Y i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to