UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://zielonkiparcela-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dol_office_szkola-zielonki_pl/ETeJ9X4OnBdAl5hJ2oV-y5YB5G_Xl6E9Vs_6bBaftLS4mQ?e=APR2aJ i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to