UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1hVpr_pGq_8FyksPR-mDYG9oi_n5gf1RM%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR1uysCCak-3BJnQI_gKHOQS1w85fK6ONk_WyGNf1Hm_47eE2SzSOa-5_4Y&h=AT29wD9CCm75RGOwUUZ0wtQpPXoEIov1v6ZMg_qEFJcgtIdjxilz6Me1KBkSbhlZwYr9RJZNh08JpkE7ZVMKXUXXCD0hMh0gInzaaOTqFQFHRe7xJ46F_Z4eMvqYziyuxmgdbQ i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to