UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a88814147666444479a9e3a02f8da9e94%40thread.tacv2/conversations?groupId=dd5a433a-f3a4-4257-8d57-833ddd082ded&tenantId=6eccaa5c-63c6-4588-996a-94439330bc7b i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to