UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FsEN2qcFi1Zc%3Ffbclid%3DIwAR04n90hYB1ayzDiEwJZjTiMlNB3IiK4TpbNbXBSqMERKWr0LdUaIHMAWqQ&h=AT3FaddFwadHr7yNd1eXcQzd0KKNpQcLNL6vthmm1hJ5Dgn_WMe44xJOBRg-j2IoFyk5bqLpG3Q49t45MeY9t6XNgvUYE13HI_orLrKJbyw3H4dBqPRLuALv-SCoQ7VCtUUgoQ i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to