UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie http://static.scholaris.pl/resource_imp/113/113170/PLIKI_1/eDMN_-_scenariusz_6_-_Ktory_owoc_ma_wiecej_witaminy_C_x264.mp4 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to