UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://learningapps.org/view8253146?&fbclid=IwAR2IwtJVruSkFzgvv5FKduaaW8HseZ7DcJUdbDJ-zDXqtdA-Hdgyyz2hXp8 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to