UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://sp6jaworzno-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/j_ciolczyk_ms_sp6_jaworzno_edu_pl/ET8s1KfAEPlArEAICv7zPSsB62gh4GIltzoSus6go8q1ZA?e=ugeiM9 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to