UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://www.canva.com/design/DAEdKILmUS0/4gwxg_nHI7O1N9gN4rbkuA/view?utm_content=DAEdKILmUS0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to