UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgazetawroclawska.pl%2Fp%2Fkandydaci%2Fsportowiec-roku%252C1005909%2F%3FgroupId%3D58311%26fbclid%3DIwAR1g8HTJ2e_pTxywJXUPs_j-h6tgDl_plDa8eAvcs7_2nUFqwl7wP8o0oXY&h=AT0kn091WmU2wsI-Gt05gPMYfROYtuf2fzIrfSCIjDbJ7nXSXmmL2FbGbTYBiBPHf4ndpwgvufrgBpBWs48qOu6zYUL24PP8DdPauQh93FHEQMY0iBDUQ-BMQzoG5i-86Fc i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to