UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://zszp7elodz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/p_swinoga_zszp7_elodz_edu_pl/EbdyPTXDqgtAoDZfmKY4v3UB1A3zkXHZFWyMDMnt5uznyw?e=seeekl i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to