UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://view.genial.ly/5ea718f709bb500dc5ff78dd/presentation-spotkanie-z-janem-pawlem-ii?fbclid=IwAR0druEBSN9DEIDp9gC7FogFDNto9Wh6GmZanSLZ_o0c_D37IusNsTA8Xf4 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to