UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://zskonopczynskiego-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/a_galach_konopczynski_edu_pl/ESd4nOWs2h5GsoLBaX5pHqoBc5wglumskQM3gMTwG5ZGtQ?e=RbE5ht i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to