UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1XAiL0QTu43fXCbJz3xP5O1ZHpRIT5vEa%26fbclid%3DIwAR00VM9cb7EOx2q7E3wos0tnOG35eKKVD-CQGg78yo4TeBhpthXuPqYlSRo&h=AT2SvsEiMZWCx3V9WcW8S2Fvxl3GTySSYR2edg7LWiq4WYRYTPxgQZtPM6QE9gNQstwDR2-EVmoamLDm0PAaqADlXmclqKQiqKJoWYI2LxyaNt7vqwiZrYdUWOHtFCkRvhI i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to