UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJneNol9Dfp8CTbMjRQVXRt2agyvLDZdpMqXdl1CjYQomC4A/viewform?usp=sf_link i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to