UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://eduwarszawa-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/zparadowska_uczen_eduwarszawa_pl/Documents/Pliki%20z%20czat%C3%B3w%20w%20aplikacji%20Microsoft%20Teams/Ciekawe%20pa%C5%84stwa%20Ba%C5%82kan%C3%B3w%20-%20Albania%20-%20Zuzanna%20Paradowska%208E.pptx?d=w0db6409686e645a183398b841c0ea482&csf=1&web=1&e=bdffTF i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to