UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,2401052,zarzadzenie-wojta-gminy-zabierzow-nr-312024-z-dnia-30-stycznia-2024-r-w-sprawie-harmonogramu-oraz-sz.html i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to