UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://lo25-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/b_kestowicz_uczen_lo25_pl/EXjsOPQQeThPsP62_ZDN9KMBpgj1MwNiH1ReDLtwqO1PuA?e=GBVeuq i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to