UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://read.bookcreator.com/8_W6iLyRf0jvKOWyTAXqbf-rA15gJEXZ6GU9Un8EH68/bThwg_VvSgKsQ-bLi_Hyfw i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to