UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://zssolsztyn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/gnoza_arkadiusz_zssolsztyn_onmicrosoft_com/EQ7muP6bPppPkgqu93JbaUUBk3-zYXEvwQiTUaJNCDfioQ?e=JpD5eI i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to