UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://eduwroclaw-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agnnie4682_edu_wroclaw_pl/EnASvePzWmpGl0c1oUsBN4MB887zHpiJpNdjmqimrxYN3w?e=qQgtZ6 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to