UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://spliszki-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/awilk_spliszki_pl/ESxX-NVBnpBNi88oQSV0JGEBoc-TsYu5_8FmpQmkiwtCjw?e=0Wt2VW i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to