UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/ksztalcenie-i-wychowanie/wychowanie-patriotyczne/zbiorka-darow-dla-polskich-dzieci-mieszkajacych-na-kresach-wschodnich/ i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to