UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://zs21edu-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/m_maruszak-gozdolek_zs21_edu_pl/EWzxL0h6cfNFq38j3KWVqJwBREg_aUI_EDjVGggK-SWTVA?e=ts5XYK i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to