UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://sp1sierakowice-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alicja_baran_sp1_sierakowice_pl/Eq171qIO4VFMquIy5N7_U0YBpCOjACgb40abtmybvPYPBw?e=yy24iH i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to