UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://photos.google.com/share/AF1QipOAe__U-U7uZ-Jl5LArA1E33QcUr9APxL7EkIOK0JMSrjwzm5GQ9Tryy_4ufcJZUA?key=VnpXNGR4c1loR2ZhMFE0RFQwRS14OGZWRWtjV1ZR i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to