UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://view.genial.ly/604ca9fdc507970d859f15da/interactive-content-jenga-jajo?fbclid=IwAR2oK8mJYnsJ6daaZtUDtrHcorynfImQ9ESPZXFNx94ZYz8WId6b7EmKG2Q i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to