UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://biteable.com/watch/wito-bibliotekarzy-i-bibliotek-2544910?fbclid=IwAR1RwArTmhjuO7HIzLZv6k-HV_0CUFC896XSlJWxDnvHs7dGVNeVZYoKNZs i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to