UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://photos.google.com/share/AF1QipO9BymngiXu1SOf_zn11NV7F6VoZxfYM9imBAdQzgni7bL5zGRRQkwW1wn-eTZW-g?key=MGM2RXV5QU0zMmJYZGpGNlk2ZlBpaTVkTXh1R2p3 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to