UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://view.genial.ly/5ea207736489ab0dc2206cf3/presentation-maryja-krolowa-polski?fbclid=IwAR3ZNcvdBOKpvOu4RVy30SEBCYhd0YiHb1yBOxNWsD5hi43RCMVu i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to