UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://zrzutka.pl/esb98n?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=sharing_button&fbclid=IwAR0EvshI25l81A6OnyFlrjMNtez44LP9LQwD6VUqPMaRyws-5Wa1oE8yJg4 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to