UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRHO_bBKR-0SL6-BzAwv80eK6rGwSGrPnU8Kz8xsWAluwA6ZI4D59_nbEuTkPWZoQ/pub?start=false&loop=false&delayms=5000 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to