UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://sp27poznan-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/magdalena_bedzinska_sp27poznan_onmicrosoft_com/ESmYu4tE0zVEq3MxGFkrCQoBHg2CgvHe_n1UYBV46_jxLQ?e=Pse5k0 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to