UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://eduwarszawa-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nlipska_uczen_eduwarszawa_pl/Documents/Pliki%20z%20czat%C3%B3w%20w%20aplikacji%20Microsoft%20Teams/ALBANIA.pptx?d=wc10908e9ece94195b422618a7b869107&csf=1&web=1&e=1mdc33 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to