UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wnq1f2cSi029g4qJgRbJDAZaAIgNsMFHtUzOsNedeKZUOFNUS09WM1IyVjQ5UDY3UkUwMTZPRjdOWC4u i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to