UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5cc3208ccc5c475a9e63c637f893753d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5456f48f-e8d3-41b5-b052-b6005e045155&tenantId=24f26592-0905-4e31-ac9f-b436c891ff13 i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to