UWAGA! Link prowadzi do strony poza systemem LIBRUS Synergia, za którą firma Librus nie odpowiada.
Jeżeli jesteś pewien, że chcesz przejść do strony o adresie https://instytutep.pl/wsparcie-online?fbclid=IwAR09oK8zNah5odGfZLc4x7oYs_SMBG9s2vJoDVof95LrD-mZ4e5E8-8EEHA i uznajesz ją za bezpieczną, kliknij w przycisk. Jeżeli adres strony lub treść wiadomości wydają się podejrzane, nie otwieraj strony i zgłoś się do administratora szkoły.

Jeżeli jesteś pewny, to